ارتباط با بخش پشتیبانی
تلفن: 3141

Zabansara Educational & Cultural Institute!

تجلیل و اعطای نشان افتخار از زبان آموزان برتر ترم تابستان 2باسمه تعالی


به گزارش روابط عمومی زبانسرا بوشهر در تاریخ 13 مهر 1395 مدیران ستادی زبانسرا با حضوردر کلیه ی واحدهای آموزشی زبانسرا، از زبان آموزان برتر ترم تابستان 2 با اهدا بن خرید کتاب به عنوان هدیه و نشان افتخار از زبان آموزان برتر تجلیل نمودند.

در ادامه تصاویری از اعطای نشان افتخار به زبان آموزان برتر مشاهده می کنید.


 
زبان آموز برتر , زبانسرا بوشهر , زبان آموز , غلامعلی فخرالدینیزبان آموز برتر , زبانسرا بوشهر , زبان آموز , رتبه اول , زبان انگلیسیزبان آموز برتر , زبانسرا بوشهر , زبان آموز , رتبه اول , زبان انگلیسیزبان آموز برتر , زبانسرا بوشهر , زبان آموز , رتبه اول , زبان انگلیسیزبان آموز برتر , زبانسرا بوشهر , زبان آموز , رتبه اول , زبان انگلیسیزبان آموز برتر , زبانسرا بوشهر , زبان آموز , رتبه اول , زبان انگلیسیزبان آموز برتر , زبانسرا بوشهر , زبان آموز , رتبه اول , زبان انگلیسیزبان آموز برتر , زبانسرا بوشهر , زبان آموز , رتبه اول , زبان انگلیسیزبان آموز برتر , زبانسرا بوشهر , زبان آموز , رتبه اول , زبان انگلیسیزبان آموز برتر , زبانسرا بوشهر , غلامعلی فخرالدینیزبان آموز برتر , زبانسرا بوشهر , زبان آموز , رتبه اول , زبان انگلیسیزبان آموز برتر , زبانسرا بوشهر , زبان آموز , رتبه اول , زبان انگلیسیزبان آموز برتر , زبانسرا بوشهر , زبان آموز , رتبه اول , زبان انگلیسیزبان آموز برتر , زبانسرا بوشهر , زبان آموز , رتبه اول , زبان انگلیسیزبان آموز برتر , زبانسرا بوشهر , زبان آموز , رتبه اول , زبان انگلیسیزبان آموز برتر , زبانسرا بوشهر , زبان آموز , رتبه اول , زبان انگلیسیزبان آموز برتر , زبانسرا بوشهر , زبان آموز , رتبه اول , زبان انگلیسیزبان آموز برتر , زبانسرا بوشهر , زبان آموز , رتبه اول , زبان انگلیسیزبان آموز برتر , زبانسرا بوشهر , زبان آموز , رتبه اول , زبان انگلیسیزبان آموز برتر , زبانسرا بوشهر , زبان آموز , رتبه اول , زبان انگلیسیزبان آموز برتر , زبانسرا بوشهر , زبان آموز , رتبه اول , زبان انگلیسیزبان آموز برتر , زبانسرا بوشهر , زبان آموز , رتبه اول , زبان انگلیسیزبان آموز برتر , زبانسرا بوشهر , زبان آموز , رتبه اول , زبان انگلیسیزبان آموز برتر , زبانسرا بوشهر , زبان آموز , رتبه اول , زبان انگلیسیزبان آموز برتر , زبانسرا بوشهر , زبان آموز , رتبه اول , زبان انگلیسیزبان آموز برتر , زبانسرا بوشهر , زبان آموز , رتبه اول , زبان انگلیسیزبان آموز برتر , زبانسرا بوشهر , زبان آموز , رتبه اول , زبان انگلیسی  زبان آموز برتر , زبانسرا بوشهر , زبان آموز , رتبه اول , زبان انگلیسیزبان آموز برتر , زبانسرا بوشهر , زبان آموز , رتبه اول , زبان انگلیسیزبان آموز برتر , زبانسرا بوشهر , زبان آموز , رتبه اول , زبان انگلیسیزبان آموز برتر , زبانسرا بوشهر , زبان آموز , رتبه اول , زبان انگلیسیزبان آموز برتر , زبانسرا بوشهر , زبان آموز , رتبه اول , زبان انگلیسیزبان آموز برتر , زبانسرا بوشهر , زبان آموز , رتبه اول , زبان انگلیسیزبان آموز برتر , زبانسرا بوشهر , زبان آموز , رتبه اول , زبان انگلیسیزبان آموز برتر , زبانسرا بوشهر , زبان آموز , رتبه اول , زبان انگلیسیزبان آموز برتر , زبانسرا بوشهر , زبان آموز , رتبه اول , زبان انگلیسیزبان آموز برتر , زبانسرا بوشهر , زبان آموز , رتبه اول , زبان انگلیسیزبان آموز برتر , زبانسرا بوشهر , زبان آموز , رتبه اول , زبان انگلیسیزبان آموز برتر , زبانسرا بوشهر , زبان آموز , رتبه اول , زبان انگلیسی  زبان آموز برتر , زبانسرا بوشهر , زبان آموز , رتبه اول , زبان انگلیسیزبان آموز برتر , زبانسرا بوشهر , زبان آموز , رتبه اول , زبان انگلیسی  زبان آموز برتر , زبانسرا بوشهر , زبان آموز , رتبه اول , زبان انگلیسیزبان آموز برتر , زبانسرا بوشهر , زبان آموز , رتبه اول , زبان انگلیسی  زبان آموز برتر , زبانسرا بوشهر , زبان آموز , رتبه اول , زبان انگلیسیزبان آموز برتر , زبانسرا بوشهر , زبان آموز , رتبه اول , زبان انگلیسیزبان آموز برتر , زبانسرا بوشهر , زبان آموز , رتبه اول , زبان انگلیسیزبان آموز برتر , زبانسرا بوشهر , زبان آموز , رتبه اول , زبان انگلیسیزبان آموز برتر , زبانسرا بوشهر , زبان آموز , رتبه اول , زبان انگلیسیزبان آموز برتر , زبانسرا بوشهر , زبان آموز , رتبه اول , زبان انگلیسیزبان آموز برتر , زبانسرا بوشهر , زبان آموز , رتبه اول , زبان انگلیسیزبان آموز برتر , زبانسرا بوشهر , زبان آموز , رتبه اول , زبان انگلیسیزبان آموز برتر , زبانسرا بوشهر , زبان آموز , رتبه اول , زبان انگلیسیزبان آموز برتر , زبانسرا بوشهر , زبان آموز , رتبه اول , زبان انگلیسیزبان آموز برتر , زبانسرا بوشهر , زبان آموز , رتبه اول , زبان انگلیسیزبان آموز برتر , زبانسرا بوشهر , زبان آموز , رتبه اول , زبان انگلیسیزبان آموز برتر , زبانسرا بوشهر , زبان آموز , رتبه اول , زبان انگلیسی    
Archive
  • گزارش تصویری تجلیل از زبان آموزان برتر بهار 2
  • گزارش تصویری بحث آزاد تابستان1
  • برندگان قرعه کشی ترم تابستان 1 سال 97
  • تجلیل از زبان آموزان برتر ترم بهار 1
  • گزارش تصویری فان تایم یازدهم خرداد
  • پذيرفته شدگان در آزمون كتبي جذب کادر اداری
  • باشگاه مشتریان
  • اسامی برنده شدگان قرعه کشی ثبت نام اینترنتی ترم بهار2
  • اسامي پذيرفته شدگان در آزمون كتبي جذب مدرس
  • جایزه ویژه ثبت نام اینترنتی
  • گزارش تصویری آزمون استخدامی جذب مدرس 29 فروردین
  • جشن با شکوه فارغ التحصیلان ACC-24 زبانسرا بوشهر
  • کارگاه بحث آزاد (Cosmetic surgery) پنجشنبه 27 دی ماه
  • تجلیل از زبان آموزان برتر پاییز 2
  • ویژه برنامه یلدا در خانه زبان کوک ( واحد خردسال زبانسرا بوشهر)
  • فان تايم (fun time) جمعه 24 آذر ماه
  • جلسه TDP روز پنج شنبه 23/09/96 با موضوعTechnics for testing reading
  • جشن پايان دوره ي زبان آموزان سطوح YCC
  • جشن پايان دوره ي زبان آموزان سطوح CHC
  • جشن پايان دوره ي زبان آموزان سطوح TCC
  • خرید اینترنتی کتاب های دوره آموزشی
  • جلسه بحث آزاد با موضوع وطن پرستی
  • تجلیل از زبان آموزان برتر تابستان2
  • دوره آموزشي تخصصي آمادگي آزمون آيلتس با محوريت READING
  • جشن پايان دوره ي زبان آموزان سطوح KCC
  • کارگاه آموزشی ضمن خدمت اساتید
  • برنامه تاک تایم ترم پاییز1 در روز پنجشنبه
  • ویژه روز جهانی کودک
  • گزیده ای از عکس های زبان آموز برتر
  • سومين جشنواره ي بزرگ غذا
  • گزارش تصویری جلسه sdp
  • افتتاح "خانه زبان كودك"
  • جشن فارغ التحصیلی گروه های TCC12 و KCC18 واحد خواهران مرکزی
  • جشن فارغ التحصیلی گروه KCC در واحد برادران
  • جشن فارغ التحصیلی گروه های TCC,KCCو CHC واحد خواهران بهمنی
  • Fun Time چهاردهم شهریور ماه 96 ویژه خردسالان،نوجوانان و بزرگسالان
  • ثبت نام اینترنتی ترم پاییز1 سال 1396 شروع شد
  • تجلیل زبان آموزان برتر ترم تحصيلي پيشين (تابستان 1)
  • برنامه ی شاد و پرهیجان "گیم بورد "
  • آزمون شبیه سازی آیلتس
  • جشن فارغ التحصیلی زبان آموزان KCC18
  • نمايش عروسکي با موضوع (اليور به باشگاه مي رود)
  • تجلیل و اعطای نشان افتخار از زبان آموزان برتر
  • تجلیل و اعطای نشان افتخار از زبان آموزان برتر
  • کارگاه آموزشی TDP ویژه کلیه گروه های آموزشی + جلسه ضمن خدمت پرسنل
  • تجلیل و اعطای نشان افتخار از زبان آموزان برتر
  • تجلیل و اعطای نشان افتخار از زبان آموزان برتر
  • سومین سري برنامه ي فان تايم (fun time)
  • تجلیل از زبان آموزان برتر در روز زبان آموز برتر با اعطای نشان افتخار
  • جلسه بحث آزاد با موضوع My life with out me
  • برگزاری نمایشگاه نقاشی به مناسبت روز جهانی پدر
  • برگزاری دومین جشنواره ی بزرگ غذا به نفع مقاصد خیریه
  • دومین سري برنامه ي فان تايم (fun time)
  • پیش ثبت نام اینترنتی ترم تابستان 1 سال 1396 شروع شد
  • تجلیل از زبان آموزان برتر در روز زبان آموز برتر با اعطای نشان افتخار
  • جلسه ی ضمن خدمت کارکنان اداری و آموزشی زبانسرا بوشهر
  • نمایش عروسکی با موضوع حالا چی بپوشم
  • برگزاری اولین سری برنامه fun time
  • تجلیل از زبان آموزان برتر در روز زبان آموز برتر با اعطای نشان افتخار
  • ثبت نام نمایش عروسکی
  • جلسه آموزش ضمن خدمت بهار 1 ویژه کارکنان اداری
  • جلسه بحث آزاد با موضوع آیا زیبایی از دید افراد مختلف متفاوت است؟
  • پیش ثبت نام اینترنتی ترم بهار2 سال 1396 شروع شد
  • سومین جشن بزرگ فارغ التحصیلان زبانسرا
  • پیش ثبت نام اینترنتی ترم بهار1 سال 1396 شروع شد
  • تجلیل و اعطای نشان افتخار از زبان آموزان برتر ترم زمستان1
  • اطلاعیه زبانسرا پیرو برقراری/تعطیلی کلاس های روز دوشنبه و سه شنبه
  • نمایش عروسکی با موضوع باب اسفنجی گرسنه می شود
  • برگزاری کارگاه آموزشی با موضوع ارتباط مؤثر در تاریخ 5 و 6 بهمن ماه 1395
  • جلسه بحث آزاد و برد گیم 30 دی ماه 1395
  • تعطیلی کلاس ها در روز سه شنبه 21 دی ماه
  • مراسم تجلیل از زبان آموزان برتر ترم پاییز 2
  • جلسه بحث آزاد با موضوع خانواده مدرن، سنت و مدرنیته
  • برگزاری نمایش عروسکی با موضوع ننه سرما و مهمان ویژه
  • افتتاح واحد جدید کتابسرا
  • جلسه ضمن خدمت اساتید پاییز۲
  • تجلیل و اعطای نشان افتخار از زبان آموزان برتر ترم پاییز1
  • جلسه بحث آزاد با موضوع تقدیر یا پشتکار؟
  • جلسه بحث آزاد ویژه کودکان و نوجوانان پنجشنبه 6 آبان
  • بحث آزاد و برد گیم پنجشنبه 6 آبان
  • جلسه ضمن خدمت اساتید و کارکنان اداری
  • گزارش تصویری جلسه بحث ازاد با موضوع عشق های گذرا (آبکی)
  • تجلیل و اعطای نشان افتخار از زبان آموزان برتر ترم تابستان 2
  • تجلیل و اعطای نشان افتخار از زبان آموزان برتر ترم تابستان 2
  • جشن بازگشایی مدارس با همکاری گروه نمایش زبانسرا
  • برگزاری جشن شکوفه های مدارس با همکاری گروه نمایش زبانسرا بوشهر
  • برگزاری آزمون شبیه سازی آیلتس شهریور95
  • جلسه ضمن خدمت اساتید زبانسرا بوشهر ترم تابستان 2
  • جلسات بحث آزاد ویژه گروه کودکان ترم تابستان دو
  • جلسات بحث آزاد ویژه گروه بزرگسالان و نوجوانان ترم تابستان دو
  • ثبت نام اینترنتی ترم پاییز 1 شروع شد
  • اعطای نشان افتخار و تجلیل از زبان آموزان برتر ترم تابستان 1 سال 1395
  • نمایش عروسکی با موضوع فعالیت های تابستانی
  • آزمون MOCK IELTS
  • اجرای مسابقه Game Board
  • جلسه ضمن خدمت کارکنان اداری و آموزشی موسسه زبانسرا بوشهر ترم تابستان ۱
  • گزارش تصویری از برگزاری آزمون جذب مدرس
  • ثبت نام اینترنتی ترم تابستان 2 شروع شد
  • جلسه بحث آزاد با موضوع Invasion of privacy
  • تجلیل و اعطای نشان افتخار از زبان آموزان برتر ترم بهار2
  • 1234


     

    نظر بازدید کنندگان

    نظر خودتان را با ما و دیگران به اشتراک بگذارید


       

    اطلاعات تماس

    • بوشهر میدان امام خمینی کوچه استانداری
    • کد پستی: 7515735996
    • تلفن: (077) 3141
    • فکس: (021) 89775577
    • پست الکترونیک: info@3141.ir
    • پایگاه اینترنتی: www.3141.ir
    • شماره پیامک: 300003141

    نماد اعتماد الکترونیکی

    نماد اعتماد الکترونیک تمامی کالاها و خدمات این فروشگاه، حسب مورد دارای مجوزهای لازم از مراجع مربوطه می‌باشند و فعالیت‌های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران است.

    © 1372-1395 کلیه حقوق این سایت متعلق به موسسه فرهنگی آموزشی زبانسرا بوشهر می باشد.