Zabansara Educational & Cultural Institute!

چند مورد عقیده خرافاتی از مردم آمریكا


 

The evil eye

There is an ancient belief that some people have the power to harm another's health or happiness simply by looking at them. To protect yourself from being noticed by evil eye, you must not openly praise yourself or call attention to any good fortune.

چشم شور! (نظر بد!)

از زمان های دور عقیده ای وجود دارد مبنی بر این که بعضی افراد قدرت از بین بردن سلامت یا شادی دیگران را تنها با نگاه کردن به آنان دارند. برای جلوگیری از وقوع چنین چیزی، شما نباید آشکارا از خودتان تعریف کنید و یا جلب توجه نمایید.

 

 


 

ASKING GOD’S BLESSING FOR A SNEEZER

 

People once believed the soul could escape from the body, when a person sneezed. To stop this from happening, people ask God to bless, and to protect, the person who sneezed.

از خدا خواستن این که به فردی که عطسه می کند، مرحمت کند

مردم عقیده دارن که ممکنه روح فرد وقتی که عطسه می کنه از بدنش خارج بشه. برای جلوگیری از چنین اتفاقی، مردم از خدا می خوان که مرحمت کند و از شخصی که عطسه کرده مراقبت کند.

 

 


 

IF YOU SING BEFORE SEVEN, YOU WILL CRY BEFORE ELEVEN

 

There’s an old belief that the morning is too early to be happy, happiness has to be earned each day-otherwise, you are sure to have bad luck.

اگر قبل از هفت صبح شادی کنی، قبل از ساعت یازده صبح به گریه می افتی!

یه عقیده ی قدیمی هست که میگه صبح برای شاد بودن خیلی زوده، شادی باید هر روز تو زندگی باشه در غیر این صورت باید مطمئن باشی که بدشانسی میاری!!!!

 

 


 

A VISIT FROM THE STOCK

 

Several factors contributed to the belief in the stork as the bringer of babies. People watched the stork take care in making its home, and they noted how out of devotion it returned to the same spot each year. Also, the stork love water, and tradition held that it was in watery places that the souls of the unborn children dwelt.

Stork: لک لک

Factor: عامل

Contribute: سهیم بودن

Devotion: از خود گذشتگی

Spot: مکان

Tradition: عقیده ی رایج

Soul: روح

Dwell (infinitive of dwelt): ساکن بودن، اقامت داشتن

 


 

AN ITCHY NOSE PREDICTS A QUARREL

There are many superstitions about itching. For example, an itchy nose means you are going to have a quarrel with someone.

بینی که می خارد نشانه دعواست

اعتقادات عام بسیاری در مورد خاریدن وجود دارد. برای مثال، بینی ای که می خارد نشانه این است که تو به زودی با کسی دعوا خواهی کرد.

 


 

Cover your mouth when you yawn

An old superstition says that yawning is caused by the devil and that evil spirits enter the body when your mouth is open wide. Covering your mouth stops them. Now it is simply considered rude not to cover your mouth when you yawn. It is also believed that watching someone else yawn will cause you to yawn too.

هنگامی که خمیازه می کشی جلوی دهانت را بگیر

یک خرافات قدیمی می گوید که شیطان باعث خمیازه کشیدن می شود و این که هنگامی که آدم خمیازه می کشد ارواح خبیث وارد بدن انسان می شوند. گرفتن جلوی دهان مانع آنها می شود. هم اکنون اگر هنگامی که خمیازه می کشی جلوی دهانت را نگیری نوعی بی ادبی تلقی می شود. این باور نیز وجود ددارد که اگر به کسی که خمیازه می کشد نگاه کنی، خمیازه ات می گیرد.

 


 

STOPPING HICCUPS

It was once believed that a person with hiccups was possessed by the devil. Many remedies are supposed to stop hiccups, such as scaring the person and having the person hold her nose while drinking water.

توقف سکسکه

یک باور عمومی وجود داشت که شخصی که سکسکه می کند گرفتار شیطان شده است. روش های درمان بسیاری برای توقف سکسکه پیش بینی شده است، مثل ترساندن شخص یا این که وی را وادار کنیم که بینی اش را هنگامی که آب می نوشد بگیرد.

 


 

Curing Cramps

Superstition says that one way to stop the pain of a cramp is by carrying certain animal bones on your body. Another cure is to lay your shoes on your stomach, across the cramp!

درمان شکم درد

طبق خرافه ها کی از روش های درمان شکم درد آن است که استخوان های حیوان خاصی را روی بدن بکشیم! یکی دیگر از روش های درمان این است که کفش هایت را روی قسمتی از شکمت که درد میکند قرار دهی!!

 


 

Getting rid of a cough

People have tried many strange remedies to get rid of a cough. One cure is to take a hair from the coughing person's head, put it between two slices of buttered bread, feed it to a dog, and say, "Eat well you bound. May be you sick and I be sound."

خلاص شدن از شر سرفه:

مردم برای خلاص شدن از شر سرفه روش های درمان عجیبی را به وجود آورده اند. یکی از این روش ها این است که تار مویی از سر شخصی که سرفه میکند کنده، آنرا بین دو تکه نان کره مال قرار دهیم، آنرا به خورد سگی دهیم و بگوییم: "باید این را بخوری، باشد که تو مریض شوی و من تندرست!"

 


 

Whistling brings misfortune!

People used to think that whistling was the noise made by evil spirits and that it invited misfortune. Whistling was considered very unlucky in a closed place such as a house or a ship. It was considered especially unlucky, for example, to whistle in a theater dressing room.

سوت زدن بدشانسی می آورد!

در گذشته مردم معتقد بودند که سوت صدایی است که توسط ارواح شیطانی به وجود می آید و بد شانسی می آورد. سوت زدن در مکانی کوچک مثل خانه یا کشتی یا به عنوان مثال سوت زدن در اطاق رختکن تئاتر بسیار ناخوشایند تلقی میشد.

 


 

The evil eye

There is an ancient belief that some people have the power to harm another's health or happiness simply by looking at them. To protect yourself from being noticed by evil eye, you must not openly praise yourself or call attention to any good fortune.

چشم شور! (نظر بد!)

از زمان های دور عقیده ای وجود دارد مبنی بر این که بعضی افراد قدرت از بین بردن سلامت یا شادی دیگران را تنها با نگاه کردن به آنان دارند. برای جلوگیری از وقوع چنین چیزی، شما نباید آشکارا از خودتان تعریف کنید و یا جلب توجه نمایید.

 


 
 
Archive
 • Some New Year's Facts and Traditions
 • Christmas Facts you might not know
 • Yalda Night
 • How to Boost Your Energy Level in the Afternoon
 • How to hold back tears
 • Did you know
 • ملاقات برای اولین بار
 • 100 كلمه به عنوان پركاربردترین كلمات در زبان انگلیسی
 • الفبای خوشبختی
 • چرا انگلیسی یاد می گیریم
 • زبان انگلیسی در کنکور
 • برای هر كاری روزتان را برنامه ریزی كنید
 • Sample Lesson Plan
 • یادگیری زبان از ادعا تا واقعیت
 • ۷ نکته موثر در یادگیری زبان های خارجی (زبان انگلیسی)
 • با یادگیری تاثیر گذار هزاران لغت زبان انگلیسی در کمتر از چند ماه
 • عوامل موثر در یادگیری
 • آشنایی با سبک های یادگیری در جهت بهبود یادگیری
 • روش های افزایش لذت یادگیری در زبان آموزان
 • گرامر (Wish)
 • اشتباهات رایح در حروف اضافه
 • 25 نكته گرامری كه هر كسی باید بداند(بخش دوم)
 • 25 نكته گرامری كه هر كسی باید بداند(بخش اول)
 • چه موقع از Any و كی از Some استفاده كنیم
 • كلمات با تلفظ شبیه هم و گمراه كننده
 • زمان استفاده از Lend و Borrow
 • چه وقت از Listen و كی از hear استفاده كنیم
 • نحوه و زمان استفاده از
 • مقایسه Bring و Take و Fetch
 • تفاوت استفاده از Go و Get
 • تفاوت بین Go و Come
 • آشنایی با ویژگی ها ، استراتژی ها و تکنیکهای زبان آموزان موفق
 • چگونه کنترل انگلیسی خود را به عهده بگیریم ؟
 • كاربرد مفاهیم زبانشناسی در كلاسهای مكالمه در بخش listening
 • رابطه اصل انرژی كمتر و سهولت تلفظ با زیبایی زبان
 • Tips for speaking English fluently
 • حفظ كردن كلمات،زبان آموزی نیست
 • لغات انگلیسی كه از فارسی قرض گرفته شده اند(با ریشه فارسی)
 • چند اصطلاح پركاربرد انگلیسی در مكالمات روزمره
 • برخی اصطلاحات كاربردی در فیلم های آمریكایی
 • نکات کلیدی برای سرعت در یادگیری مکالمه زبان انگلیسی
 • جملاتی زیبا از بزرگان
 • معرفی لینك مفید
 • توفان فكری قبل از سخنرانی
 • اصطلاح بچه گانه
 • نكته گرامری ( تفاوت بین WILL و Will be doing)
 • چند ضرب المثل
 • چند مورد عقیده خرافاتی از مردم آمریكا
 • تفاوت های زبان انگلیسی در بریتانیا و آمریکا
 • استفاده از كلمات مودبانه به جای كلماتی كه در حال حاضر به ضخم زبان تبدیل شده اند
 • ارسال کارت تبریک
 • در جستجوی خرگوش(جك)
 • دانشمند و راننده اش(جك)
 • كمی بخندیم
 • بزرگترین کلمه تک هجایی در زبان انگلیسی
 • تنهایی چند كلمه در زبان انگلیسی
 • كلمه كتابدار !!!!!
 • چند واژه ایرانی در زبان انگلیسی(گل ها و گیاهان)
 • تاریخچه كوتاهی از كلمه بازی "گلف" بیشتر بدانید
 • 22 نکته مهم در آموختن زبان انگلیسی
 • كمی مورد زبان انگلیسی كمی بیشتر بدانیم
 • چند ضرب المثل ایرانی و معادل انگلیسی آنها
 • افزایش انگیزه برای آموختن زبان
 • چرا فراگیری تلفظ برای زبان‌آموزان الزامیست؟
 • چگونه لهجه خود را بهبود بخشیم
 • چگونه تلفظ انگلیسی را فرا بگیریم؟
 • یك دیكشنری خوب چه ویژگی هایی باید داشته باشد
 • چند فاكتور مهم در انتخاب یك آموزشگاه زبان مناسب
 • معرفی چند وب سایت برای بالا بردن دامنه لغات
 • چند نكته در مورد رزومه
 • در مورد آیلتس IELTS بیشتر بدانید
 • در مورد TOEFL بیشتر بدانیم
 • آیلتس یا تافل
 • اسامی گل ها انگلیسی / فارسی
 • تفاوتهای انگلیسی آمریکایی و انگلیسی بریتانیایی
 • چند نكته برای یادگیری بهتر زبان انگلیسی
 • عجیب ترین و جالب ترین جمله در زبان انگلیسی
 • چند جمله زیبای انگلیسی
 • چند اصطلاح خودمونی
 • آیا می دانید
 • برخی از مخفف های پركاربرد
 • جمله زیبای انگلیسی
 • چند اصطلاح انگلیسی
 • 20 دلار قرضی


 • اطلاعات تماس

  نماد اعتماد الکترونیکی


  تمامی کالاها و خدمات این فروشگاه، حسب مورد دارای مجوزهای لازم از مراجع مربوطه می‌باشند و فعالیت‌های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران است.

  © 1372-1395 کلیه حقوق این سایت متعلق به زبانسرا آنلاین می باشد.
  استت سون - آمارگیر سایت و اپلیکیشن