بازی جمع اعداد

برای بازی در یک ردیف اعداد را طوری انتخاب کنید که جمع اعداد معادل با عددی باشد که در بالای صفحه نمای داده شده است. در نظر داشته باشید مدت زمان انتخاب اعداد محدود است و این کار را تا زمان پایان سطح کار را انجام دهید.


برای نمایش بازی به صورت تمام صفحه بازی جمع اعداد را انتخاب کنید.
  


کلیه حقوق این سایت متعلق به . موسسه فرهنگی آموزشی زبانسرا آنلاین است.