منشور اخلاقی

منشور اخلاقی مؤسسه فرهنگی آموزشی زبانسرا بوشهر

* در محضر خداوند و در برابر آرمانهای مقدس جمهوری اسلامی ایران ، خدمت صادقانه را پیشه ساخته و در همه حال خود را موظف و متعهد به رعایت منشور اخلاقی ذیل میدانیم .

* احترام به حقوق دیگران و دفاع از منافع حقه زبان آموزان و اولیاء ایشان .

* خدمت صادقانه و ازدل وجان به زبان آموزان و اولیاء محترم ایشان .

* داشتن اخلاق اسلامی‏، گفتمان منطقی و مؤدبانه و روحیه صبر و شكیبائی در برخورد با زبان آموزان‏ ، خانواده ها و دیگر همكاران.

* انجام دقیق وظایف اداری در همه امور و مسئولیت های محوله.

* درك صحیح از اصول فكری و اهداف حاكم بر مؤسسه و حركت خلاقانه در راستای آن ها.

* فراهم آوردن زمینه وفاق ، همدلی ،‏ اعتماد ، راز داری ، تعاون ، همكاری و ایجاد آرامش در محیط كار.

* داشتن نظم و انظباط كامل در ورود و خروج و انجام بموقع وظایف.

* استفاده بهینه و مناسب از امكانات‏ ، تجهیزات‏، اختیارات و ساعات كار و عدم استفاده شخصی از آن ها .

* خوب گوش دادن و رسیدگی به تقاضاها و خواسته های قانونی زبان آموزان و مراجعین محترم با رعایت صداقت‏ ، دقت و نظم.

* استقبال از پیشنهادات و انتقادات زبان آموزان و خانواده های محترم ایشان در جهت بهبود روز افزون عملکرد آموزشگاه.

* عدم تبعیض در روابط اداری و اجرای مقررات و وظایف نسبت به ارباب رجوع و دیگر همكاران.

* عدم سوء استفاده از مقام و موقعیت شغلی ، امكانات مادی ، معنوی و همچنین اطمینانی كه مؤسسه به ایشان دارد.

* دقت در امانتداری و حفظ اسرار ، اسناد ، مدارك و كلیه فرمهای اداری ، مالی و آموزشی مؤسسه.

* توجه دلسوزانه به حفظ و نگهداری اموال مؤسسه و داشتن تدابیر پیشگیرانه از ایراد خسارات به آن ها.

* عدم دخالت در مسئولیت های دیگر همكاران مگر بصورت همكاری و با هماهنگی ایشان .

* رعایت سلسه مراتب در رجوع دادن مسائل و موضوعات مختلف فقط به مسئول مربوطه طبق چارت اداری مؤسسه به منظور تسهیل و تسریع در رفع مشكلات و عدم ایجاد تنش و سوء تفاهم در محیط كار .

* پرهیز از انجام كارهای شخصی اعم از ‏ تماسهای تلفنی و یا ملاقاتهای غیر ضروری در محیط كار
 


کلیه حقوق این سایت متعلق به . موسسه فرهنگی آموزشی زبانسرا آنلاین است.