مقررات مربوط به مرخصی زبان آموزتعریف مرخصی تحصیلی
- مرخصی زبان آموزان به حالتی اطلاق میگردد كه در ترم های متوالی ، ترمی را در موسسه ثبت نام ننماید و بین ترم های تحصیلی زبان آموز فاصله ایجاد شود ( حداكثر مرخصی و یا فاصله مجاز بین ترمها جهت هر دوره فقط یك ترم میباشد البته به استثناء ترم تابستان یك و تابستان دو .) .
ـ زبان آموزان در هر دوره فقط میتوانند از یك ترم مرخصی استفاده نمایند و در صورت عدم مراجعه به موقع جهت ادامه تحصیل ، موسسه با انجام تست ورودی توانائی زبان آموز را مجددا سطح بندی مینماید .
 
 
حداكثر مرخصی مجاز
حداكثر مرخصی و یا فاصله مجاز بین ترم ها 1 ترم تحصیلی می باشد ، به استثناء ترم های تابستان1 و تابستان2 .
توجه: در صورت مرخصی بیش از یك ترم زبان آموز برای ثبت نام دوباره نیاز به تعیین سطح دارد.
 
 
سوالات متداول
سوال:در صورتی كه من قصد مرخصی داشته باشم آیا نیاز به مراجعه به موسسه هست؟
پاسخ:خیر در صورت عدم ثبت نام در هر ترم ، به صورت خودكار آن ترم به عنوان مرخصی برای شما لحاظ می گردد.
  


کلیه حقوق این سایت متعلق به . موسسه فرهنگی آموزشی زبانسرا آنلاین است.