تقویم آموزشی سال 1399

تقویم آموزشی زبانسرا سال 1399
ترم شروع ترم پایان ترم جلسه جبرانی ثبت نام اینترنتی ثبت نام حضوری تاریخ میانترم
ادامه زمستان 2 زوج: شنبه     16/01/99
فرد: یکشنبه    17/01/99
زوج: چهارشنبه   27/01/99
فرد:   پنجشنبه     28/01/99
 در تاریخ 21/01/99 کلیه کلاسها در نوبت صبح برگزار میگردد.     زوج: شنبه       23/01/99
فرد:  یکشنبه     24/01/99
بهار1 زوج: شنبه     30/01/99
فرد: یکشنبه    31/01/99
زوج: چهارشنبه   31/02/99
فرد: پنجشنبه        01/03/99
شنبه مورخه 03/03/99 بین التعطیلین است. 09/12/98 17/12/98 زوج: چهارشنبه  17/02/99
فرد: پنجشنبه      18/02/99
             
             
             
             
             
             
              


کلیه حقوق این سایت متعلق به . موسسه فرهنگی آموزشی زبانسرا آنلاین است.