چارت سازمانی موسسه زبانسرا دات آی آر

عبدالله نجار باشی
موسس و مدیرعامل
سارا افسوسی
مدیر نظارت و منابع انسانی
مرجان ستوده
مدیر اجرایی و آموزش

مدیران واحدها و دپارتمان ها

نسیم نجارباشی
مدیر پژوهش و توسعه آموزش
کامران نظری
مدیر انفورماتیک
سرور برمایه
مدیر اداری - مالی
سید امید هاشمی
مدیر اداری (کتابسرا) مدیر واحد فرهنگی (بخش انگلیسی کتابسرا)
علی خادم
مدیر واحد فرهنگی (بخش فارسی کتابسرا)
سیده سکینه گلافان
سوپروایزر دپارتمان جوانان و بزرگسالان
زهرا رشیدی راشدی
سوپروایزر دپارتمان نوجوانان
گلناز خردمند
سوپروایزر دپارتمان خردسالان و کودکان
نسترن زیارتی
مدیر پشتیبانی و خدمات زبان آموزان
شمیم نجارباشی
مدیر مارکتینگ
حسین نظری
مدیر تکنولوژی آموزش

کارشناسان

آتنا نوروزی
کارشناس پشتیبانی و خدمات زبان آموزان
وحید موسوی
کارشناس پشتیبانی و خدمات زبان آموزان
مرضیه داودی
کارشناس پشتیبانی و خدمات زبان آموزان
فاطمه کرمی
کارشناس پشتیبانی و خدمات زبان آموزان
لیلا بهارستان
کارشناس حسابداری
پیمانه گناوه ای
کارشناس حسابداری
نازنین خردمند
کارشناس مارکتینگ
شیوا بهمنی
کارشناس فروش
فرزانه تنگرودی
پشتیبانی عمومی