دوره‌ های ترمیک آنلاین بزرگسالان

Adults' Conversation Courses

نحوه برگزاری:  آنلاین

سطح:  مقدماتی تا پیشرفته

دوره‌ های ترمیک آموزشی جوانان و نوجوانان

Young Adult & Teenage Courses

Teenagers' Conversation Course (TCC)

نحوه برگزاری:  آنلاین

سطح:  مقدماتی تا پیشرفته

Young Adult & Teenagers' Conversation Course (YACC)

نحوه برگزاری:  آنلاین

سطح:  مقدماتی تا پیشرفته

دوره‌ های ترمیک آنلاین خردسالان و کودکان

Children & Young Children Courses

دوره‌ های ترمیک آنلاین زبان های غیر انگلیسی

Non-English Language Courses

سایر دوره‌ های ترمیک آنلاین

Other Online Courses

نحوه برگزاری:  آنلاین

سطح:  مقدماتی تا پیشرفته

Private English Courses

نحوه برگزاری:  آنلاین

سطح:  مقدماتی تا پیشرفته