تقویم ترمیک آموزشی زبانسرا دات آی آر

ترم 1           1403 

شروع ثبت نام

1402/12/09

شروع ترم

زوج: چهارشنبه 1403/01/15

فرد: پنج شنبه 1403/01/16

پایان ترم

زوج: دوشنبه 1403/02/10

فرد: سه شنبه 1403/02/11

ترم 2            1403 

شروع ثبت نام

1403/01/28

شروع ترم

زوج: دوشنبه 1403/02/17

فرد: سه شنبه 1403/02/18

پایان ترم

زوج: شنبه 1403/03/12

فرد: یکشنبه 1403/03/13

ترم 3             1403

شروع ثبت نام

1403/02/30

شروع ترم

زوج: شنبه 1403/03/19

فرد: یکشنبه 1403/03/20

پایان ترم

زوج: چهارشنبه 1403/04/13

فرد: پنجشنبه 1403/04/14

term-t

کلاس های برگزار شده تا کنون:

1071650+ساعت
642990+جلسه